In de media

Boek onderscheidt zich door aandacht voor talentontwikkeling en onderwijs
Recensie Tijdschrift voor Orthopedagogiek – oktober 2011

“Boeken over het menselijke brein zijn populair. [..] Aan het rijtje kunnen we de geheel herziene en uitgebreide 2e druk van Ellis en het verbreinen van Jelle Jolles toevoegen. De vraag kan worden gesteld of dit boek meer van hetzelfde is of dat het de lezer nieuweinzichten brengt. Ik meen het laaste. Jolles slaagt erin om de actuele kennis over het brein van kinderen en jongeren te vertalen naar een visie op onderwijs en talentontwikkeling. En dat is iets wat we bij andere auteurs missen.”

Bekijk het hele artikel.

Vakblad Vives: ‘Een absolute must have!’

Zou het niet fijn zijn als voor groep 1 van het po duidelijk was welke talenten een kind bezit? Je zou dan zijn hele onderwijsloopbaan kunnen gebruiken om die talenten helemaal tot wisdom te laten komen. Alle educatieve keuzes zouden de talenten automatisch ten geode komen. Want als er iets belangrijk is voor de ontplooiing en talentontwikkeling van het kind, dan is het de steun, sturing en inspiratie door ouders, leraren, de buurt en cultuur.

Klik hier voor het hele artikel.

Hoofdredacteur Frank Stienissen: ‘Wat opent Jolles ons de ogen!’
Recensie Pulse Primair Onderwijs – mei
Zelden heb ik een populair-wetenschappelijk boek gelezen dat zo inspirerend en toegankelijk is als dit. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeding en educatie. Jolles is hoogleraar neuropsychologie en hersenwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft in de afgelopen jaren heel veel gepubliceerd op dit terrein. ‘Ellis’ verwijst naar Alice in Wonderland en de grote rol van nieuwsgierigheid, van taal en verbeeldingskracht.
Goh, wat opent Jolles ons de ogen. Wat hebben we jarenlang de verkeerde dingen gedacht over ons denken! De hersenwetenschap heeft de laatste jaren grote sprongen vooruit gemaakt. Het onderwijs is nu aan zet om daarmee aan de slag te gaan.
Download het hele artikel.

Jelle Jolles in het Parool: ‘Veel kinderen hebben meer in hun mars’
In het Parool vertelt prof. Jelle Jolles over inhoudelijke veranderingen in het onderwijs en de rol van de leerkracht en docent. Met als uitgangspunt dat kinderen beter gaan presteren en elk talent zich optimaal ontwikkelt. Jolles is neuropsycholoog, hoogleraar hersenen gedrag en educatie en directeur van het VU-onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein en Leren.

Uit het interview:
“Ik zou willen dat in het onderwijs veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei: leren leren, zelfevaluatie, leren denken. Laat kinderen zaken zelf onderzoeken, prikkel de nieuwsgierigheid. En als ze het zelf niet meer weten, kunnen ze klasgenoten erbij halen, een vriend of de juf. Dat is eigenlijk de kern van het studiehuis of ‘het nieuwe leren’. Maar dergelijk onderwijs vereist wel een sturende, inspirerende en steunende docent. De pedagogisch en inhoudelijk bekwame docent moet een veel grotere rol krijgen.

Klik hier voor het interview de bijlage PS Kind van het Parool van 19 mei 2011.

Uit: Tijdschrift voor Remedial Teaching (april 2011), auteurs: Petra van de Ree, Alger van Hagen
“Het is een boek dat meteen uitdaagt tot nadenken en je verwondert. Het probeert in prettig toegankelijke taal een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis over het brein en de consequenties voor de (onderwijs)praktijk. De auteur schrijft op zeer inspirerende wijze over talentontwikkeling en het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid. Over de maakbaarheid van het brein en de consequenties voor het (leren) leren…… Ons advies is: aanschaffen, intensief lezen en er met elkaar in het team over van gedachten wisselen. Met als resultaat verfijning van de beïnvloeding. Stap in de wonderlijke wereld van Ellis en laat je verbreinen!”


Venijn en kinderbrein: Wat doen kinderboeken met kinderhersenen? Jelle Jolles leg het uit.
Interview in Vrij Nederland – 9 oktober 2010
Zandbakterroristen zijn het. Ze bij- ten in elkaars oor, draaien leven- de kevers zonder pardon een poot uit. Iets later helpen ze schuchtere buurmeisjes aan een complex. Hebben kinde- ren dan helemaal geen geweten? Jelle Jolles, hoogleraar hersenen, gedrag en educatie aan de Vrije Universiteit, begint zijn antwoord met een wedervraag: ‘Hoe weet een kind dat een kever pijn heeft? We weten hon- derd procent zeker dat die kennis niet in de ge- nen zit. Het is aan de omgeving – bij monde van ouders, leraren, buurvrouwen – om dat besef in het brein te zetten. Een kind moet le- ren om open te staan voor de gevoelens en be- doelingen van anderen.’
Lees een pdf van het hele artikel


Een brein van 10 jaar is nog niet klaar
Volkskrant Magazine – 31 december 2010
Kinderen van 10 staan op het punt afscheid te nemen van hun kindertijd, maar overschat ze niet, zegt neuropsycholoog Jelle Jolles. 10-jarigen moeten nog veel leren, zoals zelfreflectie, abstract denken en impulsen beheersen. Soms gaat dat snel, soms duurt het even. ‘Jongens hebben meer tijd nodig om het deksel op de pan te krijgen.
Lees een pdf van het hele artikel


Kind, tiener en het verbreinen
NRC bijdrage
Het brein is ‘hot’, ook binnen het domein van onderwijs en opvoeding. Onderwijsprofessionals en ouders zijn geinteresseerd geraakt in de inzichten uit hersenonderzoek. En recent heeft de overheid een bedrag van 6,5 miljoen euro uitgetrokken voor een groot landelijk onderzoeksprogramma naar Brein & Leren. Nieuwe inzichten in het brein zullen gaan bijdragen aan de talentontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen.
Lees een pdf van het hele artikel

“Steun en sturing is essentieel voor de rijping van de hersenen”

Jolles gaat dieper in op de stelling: pubers hebben tot hun 25e steun en sturing nodig. Jolles: “Deze sturing maar ook inspiratie is essentieel voor de rijping van het brein. Daarmee ontwikkelen jongeren vaardigheden die helpen om de weg te vinden in onze complexe samenleving.”

Jelle Jolles blikt in Buitenhof vooruit op CompetentCity

Jolles over de rijping van de hersenen van peuter tot jongvolwassene: “De mogelijkheden van het brein die worden veel en veel groter omdat alle delen van die stad daarboven bereikt kunnen worden. Het wordt dus eenvoudiger om van de ene hersenstad naar de andere hersenstad te komen.”