Ellis en het verbreinen.
Over hersenen, gedrag en educatie

Auteur: Prof. Jelle Jolles

Aantal pagina’s:
ISBN:
Prijs:
Te bestellen:
184
97890-75579-53-6
€ 22,00 (softcover)
Nu bestellen!

Jelle Jolles publiceert geheel herziene en uitgebreide druk

Dit boek gaat uit van talent. Iedereen heeft het maar komt er niet altijd uit. Hoe kunnen nieuwe inzichten over het functioneren van de hersenen ertoe bijdragen dat kind en tiener zich optimaal ontwikkelen? Waarom is een kind soms niet vooruit te branden? Waarom presteren jongens en meisjes op school zo anders? Kunnen tieners hun vrijheid eigenlijk wel aan en zijn ze in staat om verantwoorde keuzen te maken?

Jelle Jolles gaat in op nieuwe inzichten uit het onderzoek naar de hersenen en de biologische basis van ons gedrag. Zijn stelling is dat er grote individuele verschillen zijn in de rijping van het brein, die bij veel adolescenten doorloopt tot na het twintigste jaar. De omgeving – ouders, leraren, de buurt en cultuur – zijn mede bepalend voor die rijping. Vandaar dat steun, sturing en inspiratie van groot belang zijn voor de ontplooiing en talentontwikkeling van onze kinderen: voor het verbreinen.

Voor nadere informatie over Jelle Jolles, het brein of activiteiten van het Centrum Brein&Leren zie:
www.jellejolles.nl
www.hersenenenleren.nl
www.neuropsy-academie.nl